SKOLOR

SKOLOR

Alla känner till Fontana di Trevi. Mindre känt är den underjordiska väg som sträcker sig under Trevi-kvarteret, som är en del av det underjordiska arkeologiska området Vicus Caprarius-Vattenstaden.

Med utgångspunkt från denna fantasieggande underjordiska inramning föreslår vi fyra olika sätt att upptäcka det som döljer sig undervåra fötter.

Vägledd av våra arkeologer kan studenterna vidröra Roms tusenåriga skiktningar och observera lämningar efter de stora händelser som har präglat stadens historia.

Guidat besök till ``det underjordiska arkeologiska området “Vicus Caprarius – Vattenstaden”

Grundskolor, gymnasieskolor och högskolor

Det guidade besöket till det arkeologiska underjordiska området ger en klar förståelse för arkitekturen och funktionen för de strukturerna som uppdagats under utgrävningarna, och låter dig att upptäcka spår som nått oss efter skapandet av jungfruns akvedukt i den Nova urbs som Nero ville ha efter branden 64 e.Kr. och goternas belägring.

Dessutom kan man berika besöket med en historisk/artistisk fördjupning om Fontana di Trevi.

ArcheoQuiz, för att upptäcka ``Vattenstaden``

Grundskolor

Vad är det som skiljer en riktig arkeolog från en skattjägare”? Hur mycket information finns det i ett mynt? Vid första anblicken kan en amfora, ett fragment av en staty verka vara en enkel skärva”.

Barnen kommer att få svara på frågor i en frågesport om de besöka strukturerna och de kommer att uppmuntras att söka efter indicier och svar för att få arkeologdiplomet”!

Guidat besök ``Underjorden under kvarteret VII Regio”

Gymnasieskolor och högskolor

Trots att det ligger på mycket kort avstånd i staen från antika Via Flaminia, är det arkeologiska området Vicus Caprarius, det underjordiska området vid Via Lata och Titulus Lucinae tre arkeologiska scenarier (som helt skiljer sig från varandra) som kännetecknar den del av Roms historiska centrum som sträcker sig mellan Fontana di Trevi och Via del Corso Inom detta område kommer besöket att äga rum bland konst, arkitektur och framför allt, underjordisk arkeologi.

Guidat besök till “Kvarteret Trevi…Ovanpå och under”

Grundskolor och gymnasieskolor

Kvarteret Trevi är känt för turister från hela världen nästan uteslutande för den monumentala fontänens skull. Men ofta känner romarna inte till all kuriosa, legender och konstverk som döljer sig bland stadens gränder. Och hur många arkeologiska lämningar som döljer sig ensamma och till stor del okända just under dessa vägar som varje dag beträds av tusentals turister.

Familjer, skolor, grupper eller enskilda besökare: varje besökare får sin egen väg för att upptäcka de dolda skatterna i vattenstaden, den underjordiska arkeologiska platsen vid Fontana di Trevi.